Square garden

previous arrow
next arrow

Square garden

ProjectOntwerp binnentuin en dakterras
LocatieStadsdeelkantoor Amsterdam Zuidoost/Anton de Komcomplex
OpdrachtgeverStadsdeel Amsterdam Zuidoost/Ymere
Jaar2006-2010

De gebouwen van Stadsdeelkantoor Zuidoost en het Anton de Komcomplex omsluiten samen een semi-openbare binnentuin. Ongeveer de helft van de tuin is parkeerterrein voor de bewoners. Het terras ligt op de tweede verdieping van het Stadsdeelkantoor.

Tuin

Uitgangspunten voor het ontwerp zijn de ontmoeting en culturele diversiteit: Stadsdeel Zuidoost herbergt inwoners van velerlei nationaliteiten. De binnentuin wordt aangelegd op Hollandse poldergrond. Een grid van vierkanten is de basis van het ontwerp. Het vierkant is een rationeel element in het landschap, een aards symbool, heel Hollands, maar wereldwijd ook een betekenisvol motief. Van de grote lijn naar detail is het vierkant in het ontwerp opgenomen. Een prominent aanwezige vloer, een soort omloop, verbindt tuin en parkeertuin met elkaar. Een speciaal ontworpen tegel met een lijnenspel in het vierkant wordt in een traditioneel, diagonaal zwart-wit patroon gelegd. Beide hoven worden begrensd door leibomen. In de tuin wordt het vierkant doorgezet in het padenstelsel. Centraal ligt een vierkant vlak met een grote witbloeiende prunus in het midden. Rondom de boom staan banken. De tuin wordt beplant met groenblijvend siergras waarin gedurende voorjaar en zomer allerlei soorten bollen bloeien. In de grasvlakken liggen vierkante platte sokkels waarop het Centrum Beeldende Kunst elk kwartaal andere sculpturen toont.
In de parkeertuin worden de parkeervakken geflankeerd door Prunus subhirtella ‘Autumnalis’, een winterbloeiende kersenboom. Inmiddels vormen de bomen een bladerdak boven de geparkeerde auto’s.
In 2018 heeft Ymere een aantal gesprekken gevoerd met bewoners waaruit bleek dat men graag meer bloemen wilde, zelf kruiden kweken en de tuin beter gebruiken om in te verblijven. In opdracht van Ymere heb ik een nieuw beplantingsplan gemaakt en een aantal voorstellen voor de inrichting. De beplanting van de tuin is vernieuwd, de tegels schoongemaakt, er zijn moestuinbakken geplaatst, een grote picknicktafel en een kast met tuingereedschap.

Terras

Het dakterras is een langgerekte ruimte die voornamelijk gebruikt wordt voor ontvangsten. De zwart-witte tegelvloer is de drager van de plek, die als het ware een uitsnede van de tuin beneden is. Olijfbomen schermen de burelen van het Dagelijks Bestuur af. Langs de reling is een lange lijn van bloembakken met felgekleurde roze petunia’s geplaatst, zichtbaar vanuit de tuin.

Scroll naar boven