Over mijn werk

De kunstwerken die ik ontwikkel zijn altijd gemaakt voor een specifieke plek, zoals een schoolplein, een begraafplaats of een woonwijk. Elke locatie heeft zijn eigen historie, ruimtelijkheid en functie. Deze contextuele eigenschappen verwerk ik in mijn kunstprojecten. Zo ontstaat een relatie met de omgeving; het zijn geen autonome werken. Soms kan een kunstwerk door het publiek ‘gebruikt’ worden, bijvoorbeeld in mijn tuinprojecten, waar je de hele ruimte kunt ervaren en de zintuigen geprikkeld worden.

In mijn benadering bij het ontwerpen maak ik geen onderscheid tussen kunstprojecten en tuinontwerpen. De tuin als culturele ruimte is een fascinerend gegeven. Maakbare natuur binnen een kader, want een tuin is altijd een afgebakende plek. Uit de historie van de tuin heb ik elementen toegepast in mijn kunstwerken, maar ik heb ook complete tuinen ontworpen en uitgevoerd. Het gaat mij zowel bij de kunstwerken als de tuinen om de betekenis die het werk heeft voor de mens en zijn omgeving. Ofwel hoe je het kunstwerk dan wel de tuin kunt interpreteren en ervaren.

Advies en begeleiding kunstopdrachten

Een goed kunstwerk komt tot stand door bevlogenheid en nieuwsgierigheid van alle betrokken partijen. Interesse in elkaars opvattingen, een open blik en enthousiasme zijn belangrijk voor een vruchtbare samenwerking.
Ik adviseer vanuit mijn ervaring als kunstenaar, en ondersteun alle partijen in het proces. Daarbij horen visieontwikkeling, kunstenaarsselecties, procesbegeleiding en praktische ondersteuning.
Als adviseur heb ik in de loop der jaren voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt. Voor zowel diensten bij de centrale overheid als gemeentes. Dit heeft geleid tot een scala aan kunstwerken op zeer diverse locaties. Gemaakt voor de plek, met grote inzet van kunstenaar en opdrachtgever. Kunstwerken die onderdeel zijn geworden van het dagelijkse, openbare leven.

Scroll naar boven